SK_Header

JUST NU

Våra utbildningar

Estetiska programmet med inriktning mot Bild och Form är ett högskoleförberedande program. När examen från programmet är klar har du som elev kunskaper för högskolestudier främst inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Centralt för utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel och förmågan till ett eget skapande och och framförande.

urbanInriktningen Bild och Form har sin grund i kreativitet, kommunikation och gestaltning i bild och form. Vi har väl utrustade ateljéer där eleverna får tillgång till såväl traditionell som ny teknik.

För mer detaljerad information om programmet, vilka kurser du läser kontakta Urban Jansson på urban.jansson@stromkullegymnasiet.se eller, ladda ned pdf filen.
Programplan Estetiska programmet

Estetiska programmet med inriktning mot Musik är ett högskoleförberedande program. När examen från programmet är klar har du som elev kunskaper för högskolestudier främst inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Centralt för utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel och förmågan till ett eget skapande och framförande.

elinInriktningen Musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap. Vi erbjuder tid i skolans egen musikstudio under studietiden och är ett bra alternativ för kreativ utveckling med musik som verktyg. Antingen solo eller i grupp.

För mer detaljerad information om programmet, vilka kurser du läser kontakta Elin på elin.andreasson@stromkullegymnasiet.se, eller ladda ned pdf filen.
Programplan Estetiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en mycket god grund för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik på universitet och högskola. Det här programmet är för dig som är brett intresserad av Naturvetenskap och miljöfrågor, men innehåller också biologi, fysik, kemi och matematik.

johnnyInriktning Natur riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom biologi, fysik, kemi och matematik. Här får du experimentera, finna lösningar och komma på nya idéer. I undervisningen arbetar man mycket med iakttagelser och experiment, genom exkursioner och laborationer. Du får också tolka resultat och jobbar med såväl teori som praktik.

Inriktning Natur och samhälle tar upp matematik, fysik, kemi, biologi men också miljö, språk och samhällsorienterande ämnen. Du lär dig om hur världen fungerar och hur den påverkas av människan.


Musikintresserad?
Från och med höstterminen 2015 har du möjlighet att även sätta en musikalisk prägel på dina tre år på  naturvetenskapsprogrammet på Strömkullegymnasiet. I grunden läser du då en helt vanlig, fullvärdig naturvetenskapsutbildning och precis som resten av dina klasskamrater väljer du i åk 2 inriktning mot antingen natur eller samhälle. Det musikval som du nu kan göra innebär att du kommer att få använda dina 200 poäng individuella val redan från åk 1.

Du får då:

  • enskild undervisning på ett instrument eller sång, 30 min/vecka
  • välja mellan kurserna ensemble och körsång där du musicerar tillsammans med skolans musikesteter och andra som har detta val.

Du kommer genom detta att få delta vid skolans alla framträdanden och musikprojekt.

Vill du ha mera information angående musikprägeln på naturvetenskapliga programmet så kan du kontakta
elin.andreasson@stromkullegymnasiet.se eller stefan.halvordsson@bengtsfors.se

För mer detaljerad information om programmet, vilka kurser du läser kontakta Johnny på johnny.spangberg@stromkullegymnasiet.se, du kan också ladda ned pdf filen.
Programplan Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en mycket god grund för fortsatta studier på universitet och högskolor. Det här programmet är för dig som är brett intresserad av samhällets funktioner, påverkan medier och information. Språk är också en stor del av utbildningen.

emmaInriktning Beteende på Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig möjlighet att läsa kurser i ledarskap och organisation, pedagogik, psykologi och sociologi vilket hjälper dig att få en helhetssyn på människan med ett globalt perspektiv.

Inriktning Samhälle är ett gymnasieprogram som är till för dig som är intresserad av samhällsfrågor, politik, historia och religion. Du får träna din förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande får då förståelse för varför världen ser ut som den gör.

För mer detaljerad information om programmet, vilka kurser du läser kontakta Emma på emma.backstrom@stromkullegymnasiet.se Du kan även ladda ned pdf filen.
Programplan Samhällsvetenskapsprogrammet

Hotell & Turismprogrammet med inriktning hotell & konferens är ett unikt och spännande program där både en teoretisk del och en praktisk del ingår. Här lär du dig att arbeta professionellt och med riktiga kunder. Du får lära dig att uppfylla de höga kraven på service, tack vare det gemensamma arbetet med hotellkedjor som First Hotel Bengtsfors, och andra turistföretag i världen, Dalsland, Värmland eller i länder som Spanien.

javierDu gör 15 veckors praktik utspridda över den 3-åriga utbildningen, vilket ger kontakt med lokala, nationella och internationella turistnäringen. Det är lätt att få ett extraarbete under studietiden och efter studenten har du lärt dig ett yrke som du kan ta med dig var som helst i världen. Du kan arbeta på hotell av alla kategorier i hela världen, på kryssningsfartyg eller inom evenemang.

För mer detaljerad information om programmet,
vilka kurser du läser kontakta Javier Guirado på javier.guirado@stromkullegymnasiet.se

För mer detaljerad information om programmet ladda ned pdf filen Programplan Hotell- och turismprogammet

Vård och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Det riktar sig till elever som vill arbeta med hälso- och sjukvård, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Programmet har inga inriktningar, men ger möjlighet till specialisering så kallade programutgångar inom ramen för programfördjupningen. På Strömkullegymnasiet finns tre programutgångar att välja på. Vi startar upp programmet för start läsåret 2017/2018.

Programmet passar dig som är intresserad av människors hälsa och vill arbeta inom vård och omsorg. Hos oss finns möjligheten att välja programutgång äldreomsorg, hälso- och sjukvård eller funktionshinderområdet. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

urbanFör mer detaljerad information om programmet,
vilka kurser du läser kontakta Urban Jansson på urban.jansson@stromkullegymnasiet.se

För mer detaljerad information om programmet ladda ned pdf filen Programplan Vård- och omsorgsprogrammet

Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi/juridik är ett högskoleförberedande program. Du blir förberedd för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Genom praktik, gästföreläsningar och företagsbesök får du chansen att få inblick i de yrken som en ekonomiutbildning kan leda till. Vi arbetar utifrån konceptet för Diplomerad Gymnasieekonom, DGE, och vår förhoppning är att Strömkullegymnasiet är en certifierad skola år 2018 vilket ger de elever som börjar till hösten bra förutsättningar för en framtida karriär som ekonom.

Inriktningen ekonomi ger dig goda kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger även färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningen juridik ger dig goda kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar även elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

annika-broden

För mer information om utbildningen kontakta gärna Annika på annika.broden@stromkullegymnasiet.se För mer detaljerad information om programmet ladda ned pdf filen Programplan Ekonomiprogrammet

Industritekniska programmet ger dig en grundläggande yrkesutbildning för arbete i den nya tidens moderna industri. Programmet ger dig god inblick i och kunskap om produktions-, och kvalitetsteknik. Utbildningen sker både på skolan och ute hos lokala företag, vilket ger dig en verklighetsnära bild av kraven i industrin. Du har även möjlighet att lägga till kurser för att få högskolebehörighet.

Inriktning svetsteknik ger dig god kunskap om produktions- och kvalitetsteknik. Du kommer att studera olika svetstekniker och plåtbearbetning.

Inriktning process sker i samarbete med det lokala näringslivet och du gör en stor del av utbildningen på företagen. Du kommer att få kunskap om produktionsprocesser och om hur produktionsutrustningen fungerar.

För mer detaljerad information om programmet, vilka kurser du läser kontakta gärna Ulf på ulf.nilsson@stromkullegymnasiet.se Du kan även du ladda ned pdf filen.
Programplan Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering är unikt eftersom den största delen av utbildningen genomförs på ett riktigt hotell – Hotell Dalia i Bengtsfors. Här får du lära dig att laga mat, blanda drinkar och servera i verkligheten med riktiga lunch- och kvällsgäster. Utbildningen passar dig som är aktiv och intresserad av mat och dryck samt är social och gärna vill ha kontakt med människor.

Du får bra kontakter med arbetslivet genom APL (arbetsplatsförlagt lärande) som oftast leder till arbete och är en bra merit att ha med i sitt CV. Våra elever får ofta mycket gott betyg från sina praktikplatser eftersom de är så vana att arbeta under realistiska förhållanden. Efter studenten får de flesta jobb som kock, servitris/servitör eller inom livsmedels-branschen och det här är ett yrke som du kan ta med dig var som helst i världen. Norge lockar många med en stor arbetsmarknad och förstås spännande säsongsjobb i fjällen eller på en sommarturistort.

Du har även möjlighet att lägga till kurser för att få högskolebehörighet.

piaFör mer detaljerad information om programmet, vilka kurser du läser kontakta Pia på pia.kullander@stromkullegymnasiet.se Du kan även ladda ned pdf filen
Programplan Restaurang- och Livsmedelsprogrammet[/vc_column_text]

Inom gymnasieskolan finns det fem Introduktionsprogram. Dessa skall ge obehöriga elever en chans att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete.

Preparandutbildningen riktar sig mot elever som behöver fler godkända betyg för att kunna börja på ett nationellt program.

Programinriktat individuellt val är tänkt att ge elever som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst yrkesprogram

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gåvidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning.

Senaste från bloggen

Efter gårdagens cabaret råder inget tvivel om att Strömkulle är School of Music!  

Häromdagen föreläste Stephanie Brodeur Flink för eleverna om sin resa i livet. En resa som har gått via utrikesdepartementet i Washington DC, ambassaden i Paris, ambassaden...

I går var det dags för nöttest för eleverna på restaurang och livsmedels årskurs 1. De smakade och pratade om olika sorters nötter, hur...

I korridoren innanför entrén till skolan hänger två miniutställningar av Olivia Hansson Sa2 och av Jenny Gunnegård Es2. Olivia har fotat på temat Smoothie...

Under resan till Bryssel den 13-16 mars så besökte SA3, NA3 och IN3 på måndagen Kommissionens besökscentrum för ett informationspass om kommissionens roll i...

Konsert i ateljén med ensemble grund på Ingesund folkhögskola idag.  
867FansGilla

SKOLAN

Skocollage1

Strömkullegymnasiet är Bengtsfors kommuns gymnasieskola sedan 1995. Vi finns i centrala Bengtsfors med närhet till buss, butiker och annan service. Hos oss studerar cirka 230 elever. Den stora fördelen för dig som skall studera är att du kommer att bli sedd som den du är redan från första dagen.På Strömkullegymnasiet har vi kunskap och utveckling i blickfånget. Vi tror att närhet, öppenhet och relationer är vägen dit. Våga veta! Våga växa! Våga vara du!

Människorna